Directiva ue privind nitratii

Directiva UE Atex stabilește cerințele de bază pe care trebuie să le îndeplinească produsele întregi destinate utilizării pe suprafețe potențial explozive. Standardele care sunt legate funcțional de principiul stabilesc cerințe specifice. Ca parte a reglementărilor interne plasate într-o țară membră, sunt reglementate cerințe care nu sunt specificate de directivă sau de standardele interne. Reglementările interne nu pot fi diferite de dispozițiile directivei și nici nu pot întări cerințele prevăzute de directivă.

Directiva Atex a fost aprobată pentru locuințe pentru a reduce la minimum riscurile asociate cu utilizarea oricărui articol, în măsura în care o atmosferă explozivă poate trăi.Producătorul are o mare responsabilitate pentru a determina dacă un produs dat este evaluat pentru cooperarea cu piesele atex și pentru adaptarea materialului dat la ultimele piese.Atexul este aprobat pentru produsele căutate într-o atmosferă explozivă. Zona de pericol de explozie este apoi spațiul în care sunt fabricate, utilizate sau stocate substanțe care pot forma amestecuri explozive în combinație cu aerul. În special la unirea unor astfel de substanțe, se pare: lichide, gaze, praf și orice este inflamabil. Pot fi prezenți, de exemplu benzină, alcooli, hidrogen, acetilenă, praf de cărbune, praf de lemn, praf de zinc.La explozia gândurilor în succes, când o mare parte din energia derivată dintr-o sursă eficientă de aprindere merge în atmosfera explozivă. După inițierea unui incendiu, acesta aderă la o explozie care reprezintă o amenințare importantă pentru ființă și pentru sănătatea umană.